eva1331.thwglobal.com 

         Lepšia buducnosť-A better future.

Life is more beautiful when we have money!-Život je krajší, keď máme peniaze!

Sign up, we start in September-Registrujte sa,septembri začínáme 

Anglické citáty s překladem-English                     with translation quotes

Vždy pamatuj na to, že jsi jedinečný, právě tak, jako všichni ostatní.
Always remember that you're unique, just like everyone else.
Příliš mnoho lidí žije ve vězení, které si sami vytvořili.
Too many people are living in a prison that they have themselves manufactured.
-- Dr. Michael Beckwith --
Economics is extremely useful as a form of employment for economists.
(Ekonomie je extrémně důležitá pro zaměstnání ekonomů.)
- John Kenneth Galbraith -
An optimist is he who believes that things cannot get any worse.
(Optimista je ten, kdo věří, že věci se již nemohou zhoršit.)
- Alessandro Morandotti -
What is the meaning of life? To be happy and useful.
(Jaký je smysl života? Být šťastný a být užitečný.)
- Dalai Lama -
The water you touch in a river is the last of that
which has passed and the first of which is coming.
Thus it is with time present. Life, if spent well, is long.
(Voda, které se dotkneš v řece, je poslední, která
protekla a první, která přitéká. Takto je to i s časem.
Život, je-li strávený dobře, je dlouhý.)
- Leonardo da Vinci -
Unforgettable days in one's life amount to five or six at most
- the others are just there to make up the numbers.
(Nezapomenutelných dní v životě člověka je pět, nanejvýš šest
- ty ostatní jsou tu pouze kvůli číslům.)
- Ennio Flaiano -

Spoločne viac dosiahneme-Together we achieve more.. 

Účelem lidského života, bez ohledu na to, kdo jej
kontroluje, je milovat kohokoli, kdo je zrovna poblíž.
( A purpose of human life, no matter who is controlling
it, is to love whoever is around to be loved. )
-- Kurt Vonnegut --
I have a grand memory for forgetting.
(Mám vynikající paměť na zapomínání.)
- Robert Louis Stevenson -
Dokud je život, je i naděje.
( While there's life there's hope. )
-- Cicero --
Aby jí dokázal svou lásku, šplhal na nejvyšší hory, plaval
po nejdelších řekách a potápěl se v těch nejhlubších mořích.
Dosáhla rozvodu: Nikdy nebyl doma.
( To prove his love for her, he climbed the highest mountains,
swam the longest rivers and dived the deepest seas.
She got a divorce: He was never home. )
No, víte, býval jsem kdysi člověk, než jsem se stal byznysmenem.
( Well, you know, I was a human being before I became a businessman. )
-- George Soros --
What you think is the summit is only a step up.
(To, co považuješ za vrchol, je pouze další krok.)
- Lucius Annaeus Seneca -