https://eva1331.thwglobal.com 

Uvažujte-konajte-registrujte-Think-doers-register.

Registrácia už teraz!-Register now!

Začínáme septembri,musíte byť trpezlivý....Registrácia už teraz! Started in September, you have to be patient .... Register now! https:// eva1331.thwglobal.com

Život je krajší,keď máme peniaze!Life is more beautiful when we have money!

A to všetko bez akéhokoľvek vstupného poplatku !!!And all this without any entry fee !!!Registrácia už teraz!Register now! eva1331.thwglobal.com 

Čím déle čekáte na budoucnost, tím kratší bude.
( The longer you wait for the future, the shorter it will be. )
I do not feel obliged to believe that the same
god who has endowed us with sense, reason and
intellect has intended us to forgo their use.
(Necítím se povinen věřit, že stejný Bůh, který
nás obdařil citem, rozumem a intelektem, po nás
chce, abychom se zřekli jejich používání.)
- Galileo Galilei -
Mnoho lidí sní o úspěchu. Podle mne může být úspěchu
dosaženo jen přes opakované neúspěchy a poučení se z nich.
( Many people dream of success. To me, success can
only be achieved through repeated failure and introspection. )
-- Soichiro Honda --
The eye is the window to the soul.
(Oko je oknem do duše.)
-- Leonardo da Vinci --
Trpělivost je společnicí moudrosti.
( Patience is the companion of wisdom. )
-- St. Augustine --To, co se počítá, je kvantita času doma a kvalita času v práci.
( It is quantity of time at home and quality of time at work that counts. )
Přísloví je krátká věta založená na dlouhé zkušenosti.
( A proverb is a short sentence based on long experience. )
-- Miguel de Cervantes --