ORated Fastest Growing Opportunity Of 2016...Najrýchlejšie rastúce príležitosti 2016nás

O mně aj o práci-About the work of.Moji milý ,keď chcete pre seba,pre rodinu,i známých,aby mali pekné financie tak neváhajte THVGlobal.com pomože, tak sa rýchlo zaregistrujte!Je to svetový unikát,obsadte si ešte volné miestá držím palce .. .

https://eva1331.thwglobal.com

                                                                                                                                                                 My dear, when you want for yourself, for family and friends to have a nice and more money THVGlobal.com helps so register quickly! It is unique in the world, occupy a free space still keeping my fingers crossed!

Každý chce dobre žiť ja.Vy celá naša rodina,tak prečo nevenovať na to čas?Everyone wants to live well ja.Vy our entire family, so why not to pursue at this time? 

Zaregistrujte svoju voľnú pozíciu získať až $ 25 za hodinu...Register Your Free Position
Earn Up To $25 Per Hour.. 

"Požičaj si od niekoho peniaze a stretneš ho päť krát za deň."
- František Vymazal
"Peniaze vám zaobstarajú všetko, okrem šťastia."
- Neznámý autor
"Je dobré mať peniaze a veci, ktoré si za peniaze kúpite. Dobré je však občas skontrolovať, či ste nestratili veci, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú."
- George Horace Lorimer
"Nechaj človeka vyrábať niečo lepšie a predávať lacnejšie, ako to bolo vyrábané a predávané vždy pred tým, nechaj ho, aby sa pre to rozhodol a peniaze prídu."
- Matka Tereza

Vynikajuca ponuka-superb deals.
Vynikajuca ponuka-superb deals.

Anglické citáty s překladem-English with translation quotes.

Zásada pro šťastné manželství: pokud se při rodinné
hádce ukáže, že máš pravdu - ihned se omluv !
( Ingredient for a happy marriage: In a family argument,
if it turns out you are right - apologize at once ! )
Jaká je rodina, takový je národ a takový je celý svět, ve kterém žijeme.
( As the family goes, so goes the nation and so goes the whole world
in which we live. )
- Jan Pavel II -
Násilí a zbraně nikdy nemohou vyřešit problémy lidí.
( Violence and arms can never resolve the problems of men. )
- Jan Pavel II -
Hloupost je taky dar od Boha, ale nesmí se zneužívat.
( Stupidity is also a gift of God, but one mustn't misuse it. )
- Jan Pavel II -
Nikdy na nic nenajdeš čas. Pokud chceš čas, musíš si ho udělat.
( You will never find time for anything. If you want time, you must make it. )
Smrt je univerzálnější než život: každý umře, avšak ne každý žije.
( Death is more universal than life; everyone dies but not everyone lives. )
Štěstí není něco, co zažíváte; je to něco, co si pamatujete.
( Happiness isn't something you experience; it's something you remember. )
V tomhle životě není žádná jistota. Existuje pouze příležitost.
( There is no security in this life. There is only opportunity. )
Osobnost může dveře otevřít, ale pouze charakter je může otevřené udržet.
( Personality can open doors, but only character can keep them open. )

Nikdy se nestaň pesimistou... pesimista má pravdu
častěji než optimista, ale optimista si užije více zábavy
- a nikdo z nich běh událostí stejně nemůže změnit.
( Don't ever become a pessimist... a pessimist is correct
oftener than an optimist, but an optimist has more fun
- and neither can stop the march of events. )
Život je jako horká koupel - je to příjemné.
Ale čím déle zůstanete, tím více vrásek budete mít.
( Life is like a hot bath - it is nice.
But the longer you stay, the more wrinkles you get.)
Co zanecháš za sebou není to, co je vytesáno do kamenných
monumentů, ale to, co je vetkáno do životů druhých.
( What you leave behind is not what is engraved in stone
documents, but what is woven into the lives of others. )
Život je plný neštěstí, osamělosti a utrpení - a všechno to příliš brzy skončí.
( Life is full of misery, loneliness and suffering - and it's all over much too soon. )
Woody Allen -
"Pokud procházíš peklem... nezastavuj se..."
( If you are going through hell.... keep going...)
-- Winston Churchill --
Pokud někdo neudělal nikdy chybu, pak nikdy nezkusil něco nového.
( Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. )
- Albert Einstein ,
Nejez žlutý sníh !
( Don't eat yellow snow ! )
"Chyby se stávají - to je život. Opakovat stejné chyby - to je hloupost."
( Mistakes happen - that's life. Repeat the same mistakes - that's stupidity. )